Fartygstyper (systemlista flerval) [sv]

Fartygstyper (systemlista flerval) (svensk), Naval vessels, additional types (engelsk)

Mappetype
Systemmappe
I drift
Status
10.08.2017 14:48:34
Innholdet oppdatert

URI
Må bli publisert, før URI er tilgjengelig
1 til 3 av 3 treff.
Navn
Fartygstyper (systemlista flerval)
Svensk

Naval vessels, additional types
Engelsk

Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Innholdet oppdatert
10.08.2017 14:48:34
Mappetype
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Uuid
58b977f2-abc3-4e1f-a690-a80be70aa761
ACL (rettigheter)
SYSTEM
Status
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Totalt antall poster
595


Antall poster med linkede data (Digitalt Museum)
0
Totalt antall linker fra Digitalt Museum
0

Anvends av (abonnement)
Deles i mapper

Administratør
_system
Redaktør
Granskere
Administratør
"System"

Redaktør

Granskere