Fartygstyper (systemlista flerval) [sv]

Fartygstyper (systemlista flerval) (svensk), Naval vessels, additional types (engelsk)

Mappetype
Systemmappe
I drift
Status
05.06.2018 11:48:57
Innholdet oppdatert

URI
Må bli publisert, før URI er tilgjengelig
1 til 3 av 3 treff.
Status
I drift
Totalt antall poster
359
Innholdet oppdatert
03.10.2017 14:21:34
Ansvarlig forvalter
Statens maritima museer (Myndighet) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
registrator@maritima.se [sv]
dataskyddsombud@maritima.se [sv]

Kategorier


Status
I drift
Totalt antall poster
150
Innholdet oppdatert
10.08.2016 12:40:42
Ansvarlig forvalter
Statens maritima museer (Myndighet) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
registrator@maritima.se [sv]
dataskyddsombud@maritima.se [sv]

Kategorier


Status
I drift
Totalt antall poster
86
Innholdet oppdatert
19.11.2015 13:13:36
Ansvarlig forvalter
Statens maritima museer (Myndighet) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
registrator@maritima.se [sv]
dataskyddsombud@maritima.se [sv]
Navn
Fartygstyper (systemlista flerval)
Svensk

Naval vessels, additional types
Engelsk

Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Innholdet oppdatert
05.06.2018 11:48:57
Mappetype
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk