Øiesvold, Ivar (1919 - 1978) [no]

Øiesvold, Ivar (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 13:00:22
22/06/2019 01:36:24
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/5899c22a-569c-4282-aae9-4b20c6ee38a3 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Øiesvold, Ivar
Norwegian bokmål

First name
Ivar
Norwegian bokmål

Last name
Øiesvold
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

lokalhistoriewiki.no

Birth
1919

-Time
1919
Death
1978

-Time
1978
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Født i Bodø 14.07.1919. Sønn av gullsmedm. Georg og Marie Øiesvold. Gift med Marit Bjerke, datter av Johan Bjerke og hustru. Under krigen fotograferte han bl.a. Bodø flyplass og fikk filmene smuglet til Sverige. Øiesvold reiste etter krigen til New York hvor han arbeidet med mote- og reklamefotografi. Tilbake i Norge startet han eget atelier i Sigurd Syrsgt., Oslo, i 1948. Sv.brev 1951, håndv.brev 1952. Ved årsskiftet 1958-59 hadde han utstilling i Galleri K.B. i Oslo sammen med Kjell Sten Tollefsen, Bjørn Winsnes og Erik Eriksen. Utstillingen varte bare noen få dager. Han var blant stifterne av Norske reklamefotografers landsforening og var med på etableringen av Fotografenes farvelaboratorium AS i 1959. Formann i Norges fotografforbund i jubileumsåret 1969.

Virkested:
1948-0000: Oslo, Sigurd Syrsgt.
1973: Oslo; Jac. Aallsgt. 1

Norwegian bokmål

Reference
Kilder:

Norsk fotografisk tidsskrift 43(1957) : 10, s. 168-173
Kamera 11(1959) : 2, s.5-29
Kamera 15(1963) : 1, s. 22-27
Fotografi 1 (1968) : 3, s. 12
Bonge, Susanne: Upublisert materiale (SFFR)
Norsk fagfoto 6(1969) : 5, s. 132-133
Norsk fagfoto 15(1978) : 3, s. 19 (nekrolog)
Larsen, Peter og Sigrid Lien: Norsk fotohistorie, 2007
Upublisert materiale i Preus museum (2012), (2013)
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål