Øiesvold, Ivar (1919 - 1978)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 13:00:22
12.01.2019 01:48:42
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/5899c22a-569c-4282-aae9-4b20c6ee38a3 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Øiesvold, Ivar
Bokmål

Fornavn
Ivar
Bokmål

Etternavn
Øiesvold
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1919

-Tidspunkt
1919
Død
1978

-Tidspunkt
1978
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født i Bodø 14.07.1919. Sønn av gullsmedm. Georg og Marie Øiesvold. Gift med Marit Bjerke, datter av Johan Bjerke og hustru. Under krigen fotograferte han bl.a. Bodø flyplass og fikk filmene smuglet til Sverige. Øiesvold reiste etter krigen til New York hvor han arbeidet med mote- og reklamefotografi. Tilbake i Norge startet han eget atelier i Sigurd Syrsgt., Oslo, i 1948. Sv.brev 1951, håndv.brev 1952. Ved årsskiftet 1958-59 hadde han utstilling i Galleri K.B. i Oslo sammen med Kjell Sten Tollefsen, Bjørn Winsnes og Erik Eriksen. Utstillingen varte bare noen få dager. Han var blant stifterne av Norske reklamefotografers landsforening og var med på etableringen av Fotografenes farvelaboratorium AS i 1959. Formann i Norges fotografforbund i jubileumsåret 1969.

Virkested:
1948-0000: Oslo, Sigurd Syrsgt.
1973: Oslo; Jac. Aallsgt. 1

Bokmål

Referanse
Kilder:

Norsk fotografisk tidsskrift 43(1957) : 10, s. 168-173
Kamera 11(1959) : 2, s.5-29
Kamera 15(1963) : 1, s. 22-27
Fotografi 1 (1968) : 3, s. 12
Bonge, Susanne: Upublisert materiale (SFFR)
Norsk fagfoto 6(1969) : 5, s. 132-133
Norsk fagfoto 15(1978) : 3, s. 19 (nekrolog)
Larsen, Peter og Sigrid Lien: Norsk fotohistorie, 2007
Upublisert materiale i Preus museum (2012), (2013)
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål