1358 JAR (Poståpneri)

Forretningstype
Ansvarlig forvalter
Norges Postmuseum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Sist lagret
21.10.2015 10:12:11
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/5835e5b0-9b3d-481d-9952-614aaeec7f73 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
1358 JAR
Bokmål

Alternative navn
JAR
Bokmål

Etablering
01.03.1935 Bærum (Kommune)

-Tidspunkt
01.03.1935
-Stedreferanse
--Sted
Nedleggelse
28.02.1997

-Tidspunkt
28.02.1997
Kode
1358
Forretningstype
Bokmål

Historikk

JAR poståpneri, i Bærum herred, Akershus fylke, under Oslo postkontor, ble underholdt fra 1.3.1935. Posten til/fra stedet ble sendt via Oslo. Sirk. 8, 5.3.1935.

Poståpneriet ble fra 1.11.1962 lagt under Adm.avd., 1. postdistr. Sirk. 47, 15.11.1962.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.11.1974 status av postkontor B. Sirk. 41, 8.11.1974.

Fra 1.5.1979 ble status endret til postkontor C. Sirk. 18, 8.5.1979.

Ved ny omorganisering av poststedene fra 1.1.1989 ble postkontoret lagt under Asker og Bærum postregion. Sirk. 1, 10.1.1989.

Postkontoret 1342 JAR ble nedlagt fra 1.3.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 4, 7.2.1997.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk JAR nytt postnr 1358.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(1342 / 1358)
Poståpnere/postmestere/styrere:
Frk. Marie Forseth 1.3.1935 (f. 1879).
Hedvig Gudrun Berg 1.2.1943 (f. 1896).
Res.posteksp. Greve beordret 11.8.1944.
Res.posteksp. Peder Limstad vikar u. sykefravær i 3 mnd. fra 20.12.1947. Har trolig fortsatt, da det er notert at han var syk fra 19.10.1954, og fortsatt syk pr aug. 1955.
Muligens var H. G. Berg fortsatt poståpner.
Postass. Per Jarle Molland 1.8.1971.
Styrer Torbjørn Løbeck kst. 1.4.1973 (f. 1947).
Postkass. Inger Malene Riise Fossen kst. 1.6.1976 (f. 1941).
Postkass. Arne Roar Brenne 1.5.1980 (f. 1951).
Posteksp. Hanna Rebekka Johnsen 7.6.1982 (f. 1932).
Postkass.D Bodil Fjølstad Andersen vikar 1.1.1986.
Postkass. Roy Hovde 1.2.1991 (f. 1952).

Bokmål

Virksomhet
Poststed 01.03.1935 28.02.1997

-Type av virksomhet
Poststed
Bokmål

-Tidsperiode
01.03.1935 28.02.1997

--Tidligste tidspunkt
01.03.1935
--Seneste tidspunkt
28.02.1997
Endringsnotat

Konvertert fra poststedsregisteret

Bokmål