Polyetylen

polyethylene terephthalate (engelsk)

Overordnet term
Sist lagret
09.01.2015 20:47:30
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/57f317f6-a2dd-492b-bda1-7588cdce274f | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Polyetylen
Bokmål

polyethylene terephthalate
Engelsk

Overordnet term
Endringsnotat

Oversettelse av term til engelsk, exactMatch og kildehenvisning innført av Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, 17.02.2014 gjennom en importfil.

Bokmål