3660 SAAEM (Feltpostkontor)

Forretningstype
Ansvarlig forvalter
Norges Postmuseum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Sist lagret
03.11.2015 13:54:16
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/57e24e94-1b53-494c-9b72-af52db82f7d7 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
3660 SAAEM
Bokmål

Alternative navn
SAAEM
Bokmål

Etablering
01.06.1908 Tinn (Kommune)

-Tidspunkt
01.06.1908
-Stedreferanse
--Sted
Bokmål

Nedleggelse
?

-Tidspunkt
?
Kode
3660
Forretningstype
Bokmål

Historikk

SAAEM feltpostkontor, i Tinn herred, Bratsberg amt, ble underholdt fra 1.6.1908, i ruten Vestfjorddalen -- Rjukan (Vedmork), antakelig grunnet Salpeterfabrikken og det økende folketall på industristedet. Sirk. 30, 12.6.1908.

I 1909 er nevnt at SAAEM er FELTPOSTKONTOR NR 18, men så lenge det underholdes på Saaem, skal det benevnes SAAEM. Sirk. 65, 1.12.1909.

Navnet ble senere endret til SAAEIM, og SAAHEIM FELTPOSTKONTOR.

Fra 1.7.1913 omgjort til postkontor med navnet RJUKAN. Sirk. 26, 13.6.1913. Tidligere Rjukan poståpneri fikk fra 1.1.1913 endret navnet til Vemork, senere Vedmork.

Ved etablering av nye poststedsgrupper fikk postkontoret fra 1.11.1973 status av postkontor A. Sirk. 41, 31.10.1973.

Fra 1.4.1987 ble status endret til postkontor B. Sirk. 10, 10.3.1987.

Datostempel (Feltpostkontor nr 18) av sveitsertypen med lukket stjerne ble antakelig tilsendt ved opprettelsen i 1909 med tekst SAAEM.

(3660)
Feltpostmestere/postmestere/postsjefer/postmestere:
Posteksp. Gustav Tollefsen var feltpostmester 1.6.1908 og ble fra 1.7.1913 kst. postmester (f. 1866).
Posteksp. Agathon Joachim Knutsson 1.9.1913 (f. 1868).
Hans Strengehagen 1.3.1938, tiltrådt 1.7.1938, med posteksp. Jakob Høyer som midlertidig styrer (f. 1890).
Posteksp. Jakob Høyer under ledighet fra 1.6.1943 (f. 1890).
Posteksp. Karsten Johannes Dageid kst. 1.10.1943, overtok allerede fra 1.9.1943 (f. 1901).
Postfullm.II Jakob Andreas Knutsen under ledighet fra 15.8.1945, fast 1.3.1947 (f. 1893).
Avd.sjef III Arent Thorvald Greve 1.3.1964 (f. 1922).
Avd.sjef II Jørgen Stokken 1.9.1967 (f. 1927).
Førstepostfullm. Aud Torunn Veåsen Iversen 1.5.1987 (f. 1955).
Postmester Tor Martin Torberg 15.5.1998.

Bokmål

Virksomhet
Poststed 01.06.1908 ?

-Type av virksomhet
Poststed
Bokmål

-Tidsperiode
01.06.1908 ?

--Tidligste tidspunkt
01.06.1908
--Seneste tidspunkt
?
Endringsnotat

Konvertert fra poststedsregisteret

Bokmål