Life role
Dataset owner
Estonian Photographic Heritage Society owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
16/04/2019 14:15:30
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/578fdbc9-21f0-43ec-89bf-fbb842e43c98 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Arupõld, Paul
Estonian

First name
Paul
Estonian

Last name
Arupõld
Estonian

Other name
Tolster; Tolstar

-Name
Tolster; Tolstar
Estonian

Birth
17.09.1886 Räpina vald
Võru Tööoskusamet ERA.4058.1.99, leht 5

-Time
17.09.1886
-Place reference
Räpina vald

--Place (text)
Räpina vald
Estonian
-Source
Võru Tööoskusamet ERA.4058.1.99, leht 5
Estonian
Life role
Photographer 1912 1941?
Võru Tööoskusamet ERA.4058.1.99, leht 7

-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

-Timespan
1912 1941?

--Earliest time
1912
--Latest time
1941?
-Source
Võru Tööoskusamet ERA.4058.1.99, leht 7
Estonian

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

isa - Fritz Tolstar (sünd. 06.01.1855), ema - Miina Tolstar (sünd. Kirrutman 08.07.1857), abikaasa - Marie-Emilie-Elisabeth Arupõld (sünd. Johannson 11.10.1889, abiellusid 21.05.1911 Räpinas), poeg - Erich (04.09.1912-30.08.1918), poeg - Harri-Johannes (sünd. 19.05.1915), poeg - Albert (sünd 03.12.1922)

Estonian

Occupation
fotograaf
Võru Tööoskusamet ERA.4058.1.99, leht 2

-Description
fotograaf
Estonian

-Source
Võru Tööoskusamet ERA.4058.1.99, leht 2
Estonian
Activity
Töötas fotostuudios
1912-1941- Räpinas

-Type of activity
Töötas fotostuudios
Estonian

-Description
1912-1941- Räpinas
Estonian

Pildistamistööd
Pildistas Räpinas umbes 1925. aastast alates E.E.L.K. Räpina koguduse leerilaste grupipilte (formaadis 24x30 cm ja 18x24 cm)

-Type of activity
Pildistamistööd
Estonian

-Description
Pildistas Räpinas umbes 1925. aastast alates E.E.L.K. Räpina koguduse leerilaste grupipilte (formaadis 24x30 cm ja 18x24 cm)
Estonian

Residence
-1912-1940- Räpina
Võru Tööoskusamet ERA.4058.1.99, leht 2,5

-Description
-1912-1940- Räpina
Estonian

-Source
Võru Tööoskusamet ERA.4058.1.99, leht 2,5
Estonian
Note
06.06.1912 Liivimaa kubermanguvalitsuse luba fotoateljee avamiseks Räpinas; 22.02.1941 väljastati Võru tööstusliku kutseoskuse ameti fotograafia tööala õppinud töölise registreerimistunnistus nr 259

(Märkuste viide: Võru Tööoskusamet ERA.4058.1.99, leht 2)
Estonian

Reference
Võru Tööoskusamet ERA.4058.1.99
Estonian