Meyer, Robert (1945 - )

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 12:59:00
12.01.2019 01:46:31
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/5769e70b-0d54-4d20-9c7e-df7fb2aab571 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Meyer, Robert
Bokmål

Fornavn
Robert
Bokmål

Etternavn
Meyer
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1945

-Tidspunkt
1945
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Studerte under Christer Strömholm ved Fotoskolan i Stockholm 1964-65. Professor i fotografi ved Statens høyskole for kunsthåndverk og design 1990-96. Tidligere medlem av Forbundet Frie Fotografer. Grunnla egen skole, Robert Meyer Kunstskole (Nordisk Institutt for Scene og Studio), i 1998. Fotohistoriker og foredragsholder. Han har utgitt bøker om fotografi og deltatt i kollektiv- og separatutstillinger. Innkjøpt av blant annet Museet for samtidskunst i Oslo.

Virkested:
0000-0000: Oslo; Saxegaardsgt. 11

Bokmål

Referanse
Kilder:

Fotografi 10(1977) : 11, s. 21, 47
Norske fotosamlinger, 1989
Achehoug og Gyldendals Store norske leksikon
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål