AGRA (1863)

Beskrivelse
AGRA
ex tysk s.n.
Nasjon: Norsk
Type: Fullrigger
Byggeår: 1863
Byggested: Medford, Mass. USA
Verft: J. T. Fortu
Endelig skjebne: Buenos Aires - Sydney, Cape Breton (Canada), ballast. Strandet, vrak 1896 18/5 ved Loursburg, C.B.
Skipstype
Ansvarlig forvalter
Norsk Maritimt Museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
23.11.2016 15:51:17
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/56a52ad6-281d-470e-830d-41332c536414 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
AGRA
Bokmål

Annet navn
AGRA tysk s.n.

-Navn
AGRA
Bokmål

-Spesifisert
tysk s.n.
Bokmål

Beskrivelse
AGRA
ex tysk s.n.
Nasjon: Norsk
Type: Fullrigger
Byggeår: 1863
Byggested: Medford, Mass. USA
Verft: J. T. Fortu
Endelig skjebne: Buenos Aires - Sydney, Cape Breton (Canada), ballast. Strandet, vrak 1896 18/5 ved Loursburg, C.B.
Bokmål

Teknisk beskrivelse
Materiale: Tre
Tonnasje:
962 brt
931 netto
Mål: 173,1 - 34,3 - 22,3
Bokmål

Skipstype
Bokmål

Svensk


Historikk

Hjemsted:

Lasken, Sandefjord 1888-96

Farter:

Trelastfart på Canadas østkyst

Skipsfører:

C./S. Hansen 1888-

Eier:

Brødr. Hansen 1888-94
Søren Hansen 1894-96

Bokmål

Mål
Tonnasje: 962 bruttoton

-Måltype
Bokmål

Svensk

-Verdi
962
-Enhet
Bokmål

Svensk

Tonnasje: 931 nettoton

-Måltype
Bokmål

Svensk

-Verdi
931
-Enhet
Bokmål

Svensk

Lengde: 173,1 fot

-Måltype
Bokmål

Svensk

-Verdi
173,1
-Enhet
fot
Bokmål

fot
Svensk

Engelsk

Bredde: 34,3 fot

-Måltype
Bokmål

Svensk

-Verdi
34,3
-Enhet
fot
Bokmål

fot
Svensk

Engelsk

Djupgående [sv]: 22,3 fot

-Måltype
Svensk

-Verdi
22,3
-Enhet
fot
Bokmål

fot
Svensk

Engelsk

Bygget
1863 Medford, Mass. USA @ J. T. Fortu
1863

-Tidsperiode
1863

--Tidligste tidspunkt
1863
-Datokommentar
1863
Bokmål

-Stedreferanse
Medford, Mass. USA @ J. T. Fortu

--Sted (tekst)
Medford, Mass. USA @ J. T. Fortu
Bokmål
Referanse
Malmstein-registeret
Bokmål

Administrativ notat
Informasjon konvertert fra Petter Malmsteins seilskipsregister 28.10.2016.
Bokmål