Amundsson, Erik (1882 - 1938) [sv]

Amundsson, Erik (svensk)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Arkitektur- och designcentrum (Museum) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
16.05.2016 12:57:04
12.01.2019 00:13:24
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/5641bb75-494d-481a-9946-be0ce89f8b0b | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Amundsson, Erik
Svensk

Fornavn
Erik
Svensk

Etternavn
Amundsson
Svensk

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
-Tidspunkt
17.04.1882
-Stedreferanse
--Sted
Død
1938

-Tidspunkt
1938
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Finsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Biografi

Utbildning: KTH 1903-1907, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
FrKA 1907-1910, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.

Verksamhet: Anställd hos arkitekt Lars Sonck och hos professor G Nyström i Finland 1911-1913, hos Ivar Tengbom från 1914.
Egen arkitektverksamhet i Stockholm.

Medlemskap: STF 1915-1922, Svenska Teknologföreningen.

Verk ett urval:
Byggnader i Linköping: Kv Axet 10, Vasavägen 29, 1932.
Kv Axet 11, Vasavägen 27, 1932.
Kv Ekkistan 3, Karl Dahlgrensgatan 24.
Kv Ekkistan 4-5, Karl Dahlgrensgatan 26-28, 1935.
Kv Ekkistan, Karl Dahlgrensgatan 20-22, 1935.

Svensk

Referanse
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 678.
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 1417.
Enkät med uppgifter om arkitekter och byggmästare i Kalmar och Linköping, del av Kulturhistorisk bebyggelse, förstudie till kunskapsunderlag för mätbarhet av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Genomförd av Atrio Arkitekter i Kalmar AB.
Svensk

Administrativ notat
Svensk