Arwidius, Alfred (1861 - 1915) [sv]

Arwidius, Alfred (svensk)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Arkitektur- och designcentrum (Museum) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
09.01.2015 20:32:58
12.01.2019 00:13:57
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/55cca9cb-0418-4f09-ba1b-f4d223971384 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Arwidius, Alfred
Svensk

Fornavn
Alfred
Svensk

Etternavn
Arwidius
Svensk

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
07.09.1861 Malmö (Stad) [sv]

-Tidspunkt
07.09.1861
-Stedreferanse
--Sted
Svensk

Død
22.04.1915 Malmö (Stad) [sv]

-Tidspunkt
22.04.1915
-Stedreferanse
--Sted
Svensk

Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Finsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Biografi

Utbildning: Studentexamen 1880.
KTH 1881-1884, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
Technische Hochschule, Bauakademie i Berlin 1884-1885.
KTH 1885-1886, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Verksamhet: Arkitekt i Stockholm 1886-1890 (medarbetare till Gustaf Wickman, Nacka kyrka).
Arkitekt i Malmö från 1890.
Arkitekt för Skånska jubileumslantbruksmötets utställning i anslutning till Baltiska utställningen 1914.

Andra uppdrag: Stadsfullmäktige i Malmö 1901-1912.
Ordförande i SSBS 1907-1913, Södra Sveriges Byggnadstekniska Samfund.
Litteris et artibus för Landskronautställningen 1913.
Sekreterare i Sydsvenska filharmoniska föreningen 1906.

Lärarverksamhet: Extra lärare vid Alnarps mejeriinstitut 1894-1915 och Alnarps lantbruksinstitut 1896-1915.

Medlemskap: STF 1881-1915, Svenska Teknologföreningen.

Egna skrifter: Malmö teaterfråga, artikel i Malmötidningens julbilaga Skåneland 1904.
Hem på landet, broschyr vid lantbruksmötet 1908.
Artikel om byggandets villkor i Malmö 1914/ Isberg.

Verk ett urval:
Malmö brandstation, Drottningg 20, 1893.
Gasverk, St Knuts v, Malmö 1894.
Frimurarlogen, Isak Slakt.g, Malmö 1897.
Tobaksfabrikens Unions hus vid Caroli kyrkoplan, Malmö.
KFUM, Betaniaplan 4, Malmö 1911.
Försäkrings AB Skånes hus, N Vallg 64, Malmö 1907 (tillsammans med F Sundbärg).
Ett flertal hyreshus i Malmö, bl a kv Gråbröder 4 1892, kv Mullvaden 5-7, 1894, kv Humle 21, 22, 1894, kv Fersen 4, 5, 1895, kv Squalperup 7, 1897, kv Concordia 17, 1897, kv Frans Suell 9, 1897, kv Kronan 11, 1998, kv Magn Stenbock 1, 1901.
Församlingshus, S Esplanaden 1, Lund 1901.
Vattentorn, Sölveg 27, Lund 1908.
Bostadshus Bantorget 4, Lund 1899.
Landskrona teater (tillsammans med F Sundbärg) 1900.
Landskrona utställning (tillsammans med F Sundbärg) 1913.
Restaurant Strandpaviljongen, Landskrona 1913.
Bostadsbyggnader för lärare och elever, Alnarp.
Museum i jubileumslantbruksmötets växthall flyttad till Alnarp.
Arlövsgårdens stallbyggnader 1902.
Ronneby teater 1900.
Skåne, Kävlinge kyrka, 1897.
Skåne, Arlövs kyrka, 1897-1900. Fd Burlövs kapell.
Skåne, Tomelilla kyrka, Tryde sn, 1906–1907. Fd begravningskapell.
Skåne, Burlövs nya kyrka.

Svensk

Referanse
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 248.
Kruse, John: Svenskt porträttgalleri, band 20. Arkitekter, bildhuggare, målare, tecknare, grafiker, mönsterritare och konstindustrialister, med biografiska uppgifter. Stockholm, 1901. Sid 11.
H8D 1911:815.
Inventeringskommittén (utgivare): Lunds stadsbild. Lund, 1968.
Wrangel, Ewert m fl (red): Malmö genom 600 år. Skildringar och bilder av stadens kulturhistoria. Malmö, 1940.
Winge, Gabriel: Centrala Malmös arkitekter. Malmö, 1982. Uppsats, finns vid Arkitekturmuseet.
Byggnadstidningen 1908-1914.
Landskrona jubileumsutställning 1913, Jubileumsutställningen i Landskrona, artikel SDS 31/5 1913.
Från brandvakt till rökdykare - Malmö brandkår 50 år. jubileumsskrift 1944.
Widerberg, B: - artikel i SE-bankskrift 1974.
Fernlund, Siegrun: Ett herranom värdigt tempel. Kyrkorivningar och kyrkobyggen i Skåne 1812 - 1912. Akademisk avhandling, Lunds universitet. Lund, 1982.
Tykesson, Tyke L och Staaf, Björn Magnusson: Arkitekterna som formade Malmö, Stockholm 1996.
Dödsruna i SDS 24/4 1915.
Svensk

Administrativ notat
Svensk