Husbåt

Husbåt (svensk), Houseboat (engelsk)

Beskrivelse
Watercraft, often wide flat-bottomed boats, outfitted as floating dwellings and not normally designed for rough-water use. [en]
Overordnet term
Ansvarlig forvalter
Kontaktinformasjon
registrator@maritima.se [sv]
dataskyddsombud@maritima.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
01.06.2015 11:10:09
12.01.2019 04:18:13
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/55acc52c-729c-4640-ae24-d6dd4f43bc4e | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Husbåt
Bokmål

Husbåt
Svensk

Houseboat
Engelsk

Beskrivelse
Watercraft, often wide flat-bottomed boats, outfitted as floating dwellings and not normally designed for rough-water use.
Engelsk

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Kategori
Bokmål

Typ
Svensk

Engelsk

Overordnet term
-Linktekst
Getty Research Institute, Art & Architecture Thesaurus (AAT)
Engelsk