Offrell, Jonas (1803 - 1863) [sv]

Offrell, Jonas (svensk)

Beskrivelse
Jonas Offrell valde att bli präst, men egentligen var han intresserad av mekanik och uppfinnande. År 1838 konstruerade han en snabbskjutande revolver som han tog patent på. Jonas Offrell tog fram sin uppfinning självständigt och utan att känna till amerikanen Samuel Colts berömda revolver. Han lyckades dock aldrig kommersialisera sin uppfinning. [sv]
Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Tekniska museet (Museum) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Datasetets innehåll: samlingsinfo@tekniskamuseet.se [sv]
Personuppgifter: info@tekniskamuseet.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
14.01.2019 13:28:02
12.01.2019 04:04:52
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/54c7d261-63b9-47a7-9de5-d95c8a20c976 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Offrell, Jonas
Svensk

Fornavn
Jonas
Svensk

Etternavn
Offrell
Svensk

Tittel
Uppfinnare

-Tittel
Uppfinnare
Svensk

Beskrivelse
Jonas Offrell valde att bli präst, men egentligen var han intresserad av mekanik och uppfinnande. År 1838 konstruerade han en snabbskjutande revolver som han tog patent på. Jonas Offrell tog fram sin uppfinning självständigt och utan att känna till amerikanen Samuel Colts berömda revolver. Han lyckades dock aldrig kommersialisera sin uppfinning.
Svensk

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
01.01.1803

-Tidspunkt
01.01.1803
Død
01.01.1863

-Tidspunkt
01.01.1863
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Finsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Biografi

Jonas Offrell var präst med ett stort intresse för mekanik. Han föddes 1803 i en bondfamilj och var den yngste av fyra barn. Hans föräldrar var Per Olofsson och Karin Persdotter. Familjen bodde på Offerbergs gård i Hälsingland. Senare tog Jonas Offrell gårdens namn som efternamn.

Man vet inte så mycket om Jonas Offrells uppväxt och inte heller varför han valde att bli präst. Han började studera vid Gävle gymnasium 1822 och 1826 kom han till Uppsala universitet för att studera teologi. Samma år fick han ett seminariebetyg och kunde börja arbeta som komminister, det vill säga prästens medhjälpare. Efter att ha arbetat i bland annat Kalmar och Bollnäs fick han tjänsten som kapellpredikant vid Högbo bruk. Troligtvis var det då Jonas Offrell kunde börja ägna sig åt teknik. Han själv lär ha sagt att han hade valt fel bana och borde istället ha blivit mekaniker.

Det är inte känt hur Jonas Offrell inspirerades till att konstruera en revolver. Idén till ett snabbskjutande vapen som kunde laddas med flera skott var inte ny. Men det var först under 1800-talet som utvecklingen gått tillräckligt långt och en sådan konstruktion blev möjlig. Revolverns föregångare togs fram av amerikanen Elisha Hayden Collier. Han tog patent på den 1818. Det var Samuel Colt som uppfann en snabbskjutande revolver som med en roterande trumma. Colts revolver patenterades 1832.
Jonas Offrell kände inte till varken Colliers eller Colts patent och tog fram sin revolver helt självständigt. 1837 fick han låna pengar av Högbo bruk och satte upp en verkstad. Året efter var Offrels revolver klar. Den första provskjutningen ägde rum sommaren 1839.
Hösten 1840 ansökte Jonas Offrell om patent på "en så kallad snabbskjutningsmachine". Det visade sig att även amerikanen John W. Cochran hade ansökt om patent på "mång-krutkamrade cylinder eld-vapen och kanoner" året innan. Jonas Offrell studerade Cochrans ritningar väldigt noga och jämförde dessa med sin egen uppfinning. I sin patentansökan skrev han att båda uppfinningarna byggde på samma idé men att hans konstruktion skilde sig från Cochrans. Han försökte även bevisa att hans uppfinning var mer avancerad än Cochrans. 1841 fick Jonas Offrell patent på sin uppfinning. Patentet skulle gälla i åtta år.

Jonas Offrel ville komma igång med tillverkning i stor skala så fort som möjligt. Hans plan var att få den svenska krigsmakten att satsa på hans vapen. Han lät specialtillverka två revolvrar som han skickade till kronprinsen Oscar och dennes rådgivare general Lefrén. Projektet blev dock inte någon succé. Jonas Offrell var inte speciellt bra på att sköta ekonomin. Han tog många lån som han aldrig lyckades återbetala. När hans patent upphörde att gälla efter åtta år var Jonas Offrell skuldsatt och fattig.

År 1863 gick Jonas Offrell i personlig konkurs på grund av sina stora skulder. Han avled samma år.

Text: Alexandra Selivanova

Svensk