AKTIV

Beskrivelse
AKTIV (eller ACTIV)
Nasjon: Norsk
Ansvarlig forvalter
Norsk Maritimt Museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
23.11.2016 15:51:18
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/543e0114-e4e0-4434-9383-8052bf792ad8 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
AKTIV
Bokmål

Alternative navn
ACTIV
Bokmål

Beskrivelse
AKTIV (eller ACTIV)
Nasjon: Norsk
Bokmål

Teknisk beskrivelse
Materiale: Tre
Tonnasje:
108 cl
Bokmål

Historikk

Hjemsted:

Skien 1856

Skipsfører:

Th. Theiste 1856

Eier:

J. Vauvert 1856

Bokmål

Mål
Tonnasje: 108 commerce-lest

-Måltype
Bokmål

Svensk

-Verdi
108
-Enhet
Bokmål

Svensk

Referanse
Malmstein-registeret
Bokmål

Administrativ notat
Informasjon konvertert fra Petter Malmsteins seilskipsregister 28.10.2016.
Bokmål