af Sillén, Gustaf (1762 - 1825) [sv]

af Sillén, Gustaf (svensk)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Arkitektur- och designcentrum (Museum) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
09.01.2015 20:31:41
16.03.2019 22:52:33
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/53960082-1d63-44bd-a676-0fe0b847df28 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
af Sillén, Gustaf
Svensk

Fornavn
Gustaf
Svensk

Etternavn
af Sillén
Svensk

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
-Tidspunkt
07.03.1762
--Sted
Død
09.02.1825 Långdunker

-Tidspunkt
09.02.1825
-Stedreferanse
Långdunker

--Sted (tekst)
Långdunker
Svensk
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Finsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Biografi

Utbildning: Studentexamen.
Fortifikationen 1775, konduktör 1781, löjtnant 1792.
Gravyrstudier för Jean Eric Rehn.
FrKA 1780-1786, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna, ledamot 1796.
Studier i Tyskland 1786-1788 och Italien 1788-1793 (stipendium av slottsbyggnadsmedlen 1786).

Verksamhet: Byggnads- och inredningsarkitekt, grafiker och tecknare.
Hovintendent 1796.

Andra uppdrag: Fortifikationsofficer, 1802 kaptens avsked.Resor: Tyskland 1786-1788, Italien 1788-1793.

Medlemskap: FrKA 1796, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna, skattmästare 1816.

Egna skrifter: Dagböcker från studieresan och de närmast följande åren. (Fem band omfattande 1786-1802, i Uppsala universitetsbibliotek).

Verk ett urval:
Rosersbergs slott, ombyggnad och inredning, påbörjat 1797.
Uddevalla stadskyrka 1811.
Officersboställen.
Skisser, pennteckningar och laveringar, huvudsakligen arkitekturmotiv.
Representerad i bl a Uppsala universitetsbibliotek, Kungliga biblioteket, Nationalmuseum och Konstakademien.
Material i Arkitekturmuseet.

Svensk

Referanse
Lilja, Gösta, Olsson, Bror och Svensson, Artur S (red): Tiotusen svenska konstnärers liv och verk. Svenskt konstnärslexikon, I - V. Malmö, 1952.
Wirulf, Berthold (red): Lexikon för konst. Bildkonst, arkitektur, konsthantverk, konstindustri, I - III. Stockholm, 1957.
Nordisk familjebok.
Wollin, N G: Rosersberg, 1930; ibid Rosersberg (i Svenska slott och herresäten. Ny samling, 1932.
Svensk

Administrativ notat
Svensk