Beskrivelse
Klass inom svenska marinen bestående av sex ubåtar ombyggda 1963-1964, tidigare Kustubåtar. [sv]
Ansvarlig forvalter
Kontaktinformasjon
registrator@maritima.se [sv]
dataskyddsombud@maritima.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
18.01.2016 12:59:51
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/53792822-f579-40fd-84a4-95053f49ad1e | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Jaktubåt
Svensk

Beskrivelse
Klass inom svenska marinen bestående av sex ubåtar ombyggda 1963-1964, tidigare Kustubåtar.
Svensk

Skipstype
Bokmål

Svensk

Engelsk

Annen skipstype
Bokmål

Svensk

Mål
Deplacement [sv]: 388 ton

-Måltype
Svensk

-Verdi
388
-Enhet
ton
Bokmål

ton
Svensk

Lengde: 49,8 meter (m)

-Måltype
Bokmål

Svensk

-Verdi
49,8
-Enhet
Bokmål

Svensk

Bredde: 4,3 meter (m)

-Måltype
Bokmål

Svensk

-Verdi
4,3
-Enhet
Bokmål

Svensk

Djupgående [sv]: 3,8 meter (m)

-Måltype
Svensk

-Verdi
3,8
-Enhet
Bokmål

Svensk

Fart [sv]: 14 Knop [sv]

-Måltype
Svensk

-Verdi
14
Dykdjup [sv]: 100 meter (m)

-Måltype
Svensk

-Verdi
100
-Enhet
Bokmål

Svensk

Besättning [sv]: 23 personer (antal) [sv]

-Måltype
Svensk

-Verdi
23
-Enhet
-Linktekst
Hofsten, Gustaf von & Waernberg, Jan (2003). Örlogsfartyg: svenska maskindrivna fartyg under tretungad flagg. Stockholm: Svenskt militärhistoriskt bibl. i samarbete med Marinlitteratur
Svensk