13. århundre (1201 - 1300)

1200-talet (svensk), 13th century (engelsk)

Type av periode
Ansvarlig forvalter
KulturIT AS (Selskap) forvalter informasjonen på denne siden
Sist lagret
20.06.2017 15:24:01
12.01.2019 04:06:26
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/51f47d73-ba9e-4a34-b657-bcded05321b8 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
13. århundre
Bokmål

1200-talet
Svensk

13th century
Engelsk

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)
Wikipedia (via Wikidata)

Tidsperiode
1200 - 1299

-Tidligste tidspunkt
1200
-Seneste tidspunkt
1299
Første tidspunkt (tekst)
1201
Bokmål

1200
Svensk

1201
Engelsk

Siste tidspunkt (tekst)
1300
Bokmål

1299
Svensk

1300
Engelsk

Type av periode
Bokmål

Svensk

Engelsk

Webbreferanse
-Linktekst
Wikipedia (SE)
Svensk
Bokmål

-Linktekst
Wikipedia (NO)
Bokmål
Engelsk

-Linktekst
Wikipedia (EN)
Engelsk