Fartygstyper [sv]

Fartygstyper (svensk)

Mappetype
Administrasjonsmappe
05.06.2018 11:45:13
Ukjent
Status

URI
Må bli publisert, før URI er tilgjengelig
1 til 1 av 1 treff.
Status
I drift
Totalt antall poster
359
Innholdet oppdatert
09.08.2018 14:57:59
Ansvarlig forvalter
Kontaktinformasjon
registrator@maritima.se [sv]
dataskyddsombud@maritima.se [sv]

Kategorier


Navn
Fartygstyper
Svensk

Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Mappetype