Aktørsroller, aktivitet

Aktörsroller, aktivitet (svensk), Actor roles, activity (engelsk)

Mappetype
Systemmappe
I drift
Status

URI
Må bli publisert, før URI er tilgjengelig
Ingen treff.
Navn
Aktørsroller, aktivitet
Bokmål

Aktörsroller, aktivitet
Svensk

Actor roles, activity
Engelsk

Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Mappetype
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk