Skøien, Marthinius (1849 - 1943)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
14.02.2019 11:13:47
12.01.2019 01:53:15
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/513069c9-d1f2-4306-8ca4-f94e1d64aa6c | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Skøien, Marthinius
Bokmål

Fornavn
Marthinius
Bokmål

Etternavn
Skøien
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1849

-Tidspunkt
1849
Død
1943

-Tidspunkt
1943
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født på Gran på Hadeland, død i V. Aker 03.03.1916. Gift 1875 med Joron Hagen fra Røldal, de fikk 4 barn som alle ble født på Skøienlund. Dro tidlig til Christiania for å lære om fotografering. Muligens dro han også til utlandet for å lære enda mer. Fotograferte i Christiania med skiftende adresser, Olav Ryes Plass 12 (1887), Frognergd. 25a (1888), Skøienlund (Adamstuen), Ullevaalsveien 86/senere 102b (kjøpt 1896 for kr. 3750), også i Lofthus. På Skøienlund lot han et stort atelier bygge på huset. Her utførte han alt fremkallingsarbeidet selv. Fikk premier på utstillinger i inn- og utland. Fotograferte en serie landskapsbilder på minst 234 stk. som ble solgt gjennom bokhandlerne og var beregnet på turister, hadde et stort utstillingsvindu på Karl Johan hvor han stilte ut disse bildene. Hadde dessuten egne store album på alle de store turisthotellene hvor han hadde vært innom. Var den første som anla et lystrykkeri i Norge. Han må ha fotografert avvekslende i Christiania og Lofthus, det finnes daterte bilder fra Lofthus fra 1883. Han overtok også B. Schrøders plater fra Lofthus. I 1971 ble platene reddet av Josef Lutro, som fant dem hos den skomakeren Skøien hadde losjert hos og fikk dem plassert i Hardanger Folkemuseum i Utne. Den yngste datteren, Joron Margaretha ble boende på Adamstuen som gift. Hun tok hånd om alt Skøiens utstyr og alle glassplatene. I 1955 ga hun platene til Riksantikvaren og selve fotoutstyret til Norsk Folkemuseum. Marthinius Skøien er også representert i billedsamlingen ved Norsk sjøfartsmuseum, Oslo.

Virkested:
1880 -1910: Lofthus i Hardanger
1880 -1910: Oslo

Bokmål

Referanse
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Brev av 16.08.1987 til SFFR fra Kirsten Sperre
Meyer, Robert: Den glemte tradisjonen. Utstillingskatalog, Oslo Kunstforening, 1989
Hamre, Trond B.: Landskapsfotograf Marthinius Skøien, Årbok for Valdres, 1986
Skjema Gamle Bergen Museum 06.11.1997
Erlandsen, Roger: Pas nu paa! Nu tar jeg fra hullet!, 2000
Larsen, Peter og Sigrid Lien: Norsk fotohistorie, 2007
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål