Fotografer 2 (Haugalandmuseene)

Mappetype
Abonnemangsmappe
Ukjent
Status
02.02.2018 14:37:14
Innholdet oppdatert

URI
Må bli publisert, før URI er tilgjengelig
1 til 1 av 1 treff.
Navn
Fotografer 2
Bokmål

Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Innholdet oppdatert
02.02.2018 14:37:14
Mappetype
Uuid
51227d64-3609-4860-aec0-6d35dfc76c8b
ACL (rettigheter)
51227d64-3609-4860-aec0-6d35dfc76c8b_SHARED
Ekstern systemliste
Bokmål

Svensk

Totalt antall poster
4


Antall poster med linkede data (Digitalt Museum)
0
Totalt antall linker fra Digitalt Museum
0

Anvends av (abonnement)
Deles i mapper

Redaktør
Granskere
Redaktør

Granskere