Fotografer 2 (Haugalandmuseene)

Mappetype
Abonnemangsmappe
Sist lagret
Ukjent
Status

URI
Må bli publisert, før URI er tilgjengelig
1 til 1 av 1 treff.
Navn
Fotografer 2
Bokmål

Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Mappetype
Uuid
51227d64-3609-4860-aec0-6d35dfc76c8b
ACL (rettigheter)
51227d64-3609-4860-aec0-6d35dfc76c8b_SHARED
Ekstern systemliste
Bokmål

Svensk

Totalt antall poster
1

Antall poster per type

Antall poster med linkede data (Digitalt Museum)
0
Totalt antall linker fra Digitalt Museum
0

Anvends av (abonnement)
Deles i mapper

Redaktør
Granskere
Opprettet
23.03.2015 12:27:22
Sist lagret
23.03.2015 12:34:24
Redaktør

Granskere