1414 TROLLÅSEN (Postkontor C)

Forretningstype
Ansvarlig forvalter
Norges Postmuseum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Sist lagret
21.10.2015 10:12:15
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/50b5f352-91c1-4e94-9f47-f2135227a1b4 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
1414 TROLLÅSEN
Bokmål

Alternative navn
TROLLÅSEN
Bokmål

Etablering
01.10.1983 Oppegård (Kommune)

-Tidspunkt
01.10.1983
-Stedreferanse
--Sted
Nedleggelse
31.01.1996

-Tidspunkt
31.01.1996
Kode
1414
Forretningstype
Bokmål

Historikk

1414 TROLLÅSEN postkontor C, i Oppegård komm., Akershus fylke, under Adm.avd. i Oslo postdistrikt, ble opprettet den 1.10.1983. Sirk. 31, 22.9.1983.

Ved omorganisering av Oslo postdistrikt ble postkontoret fra 1.1.1989 lagt under Follo postregion (Ski). Sirk. 1, 10.1.1989.

Postkontoret 1414 TROLLÅSEN, i Ski postområde, ble nedlagt fra 1.2.1996. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 1, 16.1.1996.

(1414)
Styrere:
Styrertjenesten var først dekket med vikarer fra 1.10.1983.
Postkass. Gunvor Aarholt Jensen 1.2.1984 (f. 1955).
Berit Iren Bertelsen vikar fra 1.6.1986 (f. 1955).
Turid Lie Jahnsen vikar fra 1.11.1986 (f. 1956).
Berit Iren Bertelsen igjen vikar fra 1.5.1988, fast 1.5.1989.
Postkass. Signe Kathinka Strømsnes 1.12.1989.

Bokmål

Virksomhet
Poststed 01.10.1983 31.01.1996

-Type av virksomhet
Poststed
Bokmål

-Tidsperiode
01.10.1983 31.01.1996

--Tidligste tidspunkt
01.10.1983
--Seneste tidspunkt
31.01.1996
Endringsnotat

Konvertert fra poststedsregisteret

Bokmål