Solvang, Frits (1941 - )

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
01.03.2018 16:03:18
12.01.2019 01:54:14
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/50a586c8-0867-489b-acf5-dee1df6e1a57 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Solvang, Frits
Bokmål

Fornavn
Frits
Bokmål

Etternavn
Solvang
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1941

-Tidspunkt
1941
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født 29.07.1941 i Tromsø. Under avtjening av verneplikt kom Solvang i kontakt med Kåre Kivijärvi og deltok på Forsvarets fotoskole. Gikk i lære hos Samuel Herscowitz på Hamar og tok svennebrev i 1963. Var så elev ved Kursverksamheten vid Stockholms universitet hvor lærerne Tor Ivan Odulf og Christer Strömholm fikk stor betydning for Solvangs videre utvikling. Frits Solvang har arbeidet med fotojournalistikk, reklame- og teaterfotografi. Han har vært tilknyttet Nationaltheatret. Han har også illustrert flere bokutgivelser og hadde utstilling under festspillene i Harstad i 1967.

Virkested:
Hamar
Oslo

Bokmål

Referanse
Kilder:

Kamera 14(1962) : 4, s. 10-13, 22-23
Norsk fagfoto 4(1967) : 10, s. 233, 235
Norsk fagfoto 7(1970) : 6, s. 184-185
Ødegård, Knut: Fuglen og draumen. 1974
Norske fotosamlinger, 1989
Fotografi 22(1989) : 9, s. 24-27
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål