Vestergren, Erik (1885 - 1968) [sv]

Vestergren, Erik (svensk)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Arkitektur- och designcentrum (Museum) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
16.05.2016 10:53:14
12.01.2019 00:28:29
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/50a38fd0-0880-4ca1-ba5b-b79535aecedc | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Vestergren, Erik
Svensk

Fornavn
Erik
Svensk

Etternavn
Vestergren
Svensk

Wikipedia

Fødsel
-Tidspunkt
1885
-Stedreferanse
--Sted
Svensk

Død
17.11.1968

-Tidspunkt
17.11.1968
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Finsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Biografi

Utbildning: Extra elev vid KTH 1905-1908, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Verksamhet: Verksam i Malmö och Lund från 1908, anställd hos Theodor Wåhlin.
Egen verksamhet i Gävle från 1910, eget kontor i Gävle 1914-1927, i Stockholm från 1928 (Vestergren & Marcus).

Verk ett urval:
Lasarett Borgholm.
Idrottsplats. Strömvallen, Gävle 1923.
Villor i villastaden Gävle: kv Högvakten 13 (villa Reimers) 1915, kv Högvakten 3, 1924 och kv Förposten 8, 1924.
Arbeten för Stockholms spårvägar.
Kv Kanaljen 7, Väster 23:7, Byggmästargatan 6 A i Gävle 1923.

Svensk

Referanse
Vem är vem.
Dagens Nyheter 1968-11-20.
Förteckning över arkitekter verksamma i Gälve, bilaga i brev från Birgitta Lundblad. Finns i Arkitekturmuseets dokumentationsarkiv.
Svensk

Administrativ notat
Svensk