fulfulde (ff) Plassholdere

fulfulde (nynorsk), Fulah (engelsk), peul (fransk), Ful (tysk)

Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
28.07.2016 10:33:20
Publisert
Status

URI
http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-1/ff
Betegnelse
fulfulde
Bokmål

fulfulde
Nynorsk

Fulah
Engelsk

peul
Fransk

Ful
Tysk

Alternativ betegnelse
Fulah
Engelsk

peul
Fransk

Ful
Tysk

Kode
ff
Historikknotat
This alpha-2 ISO 639-1 code was approved in 1999 and included in ISO 639-1: 2002. It was mistakenly missing in earlier versions of the tables on the ISO639-2 web site. As of January 2003, it has been included.
Engelsk