Abramson, Britta (1925 - ) [sv]

Abramson, Britta (svensk)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Arkitektur- och designcentrum (Museum) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
21.08.2015 11:34:20
16.03.2019 22:52:31
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/501d09d0-63b7-4518-b979-dca375c1aa00 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Abramson, Britta
Svensk

Fornavn
Britta
Svensk

Etternavn
Abramson
Svensk

Fødsel
10.08.1925

-Tidspunkt
10.08.1925
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Finsk

Kjønn
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Biografi

Utbildning: Studentexamen i Stockholm 1945.
KTH 1952, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
KKH 1956-1958, Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

Verksamhet: Praktik HSB arkitektkontor 1946-1947 och på Bengt Edman, Lennart Holm arkitektkontor 1950-1951.
Anställd hos Zimdals arkitektkontor AB och Gustav Kaunitz, Stockholm 1952-1953 och hos David Helldén, Stockholm 1954-1955.
Egen arkitektverksamhet tillsammans med arkitekt SAR Kjell Abramson 1959-1989, verksamheten förlagd till Arkitekthuset, Götgatan 18, Stockholm 1967-1989.

Lärarverksamhet: Förste assistent i arkitektur I på KTH, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm 1956-1957 och övningsassistent i samma ämne 1958-1960.

Tävlingar: Missionskyrka i Linköping 1965, motto: Kalk, 2:a pris.
Kyrka i Sollentuna 1966, motto: På väg, 2:a pris i inbjuden tävling.
Konstmuseum i Västerås, motto: Öppet hus, inköp.

Medlemskap: SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund.

Egna skrifter: Arkitektur 1968:2 sid 36, Scen och salong - en bildrevy. Tillsammans med Kjell Abramson. Se utförlig förteckning i Arkitekturmuseet.

Verk ett urval:
Teknorama, annex till Tekniska museet, Museivägen 7, Stockholm 1964.
Barnstuga och natthärbärge i kv Häckelfjäll, Södermalm, Stockholm 1963-1966.
Flerfamiljshus i kv Coldinuorden i Bredäng, Stockholm 1964 och i kv Bergholmen i Vårberg, Stockholm 1965-1967.
Typbarnstugor, 3 grundtyper, för Stockholms Fastighetskontor 1965-1967.
Specialbarnstugor, nybyggnader 1974-1985 och barnstugor, ombyggnader 1976-1989 för Stockholms Fastighetskontor.
Två barnstugor, Yttersta tvärgränd 8 och 11, Stockholm, tillsammans med Kjell Abramson 1982.

Svensk

Referanse
Egna skriftliga uppgifter i Arkitekturmuseet.
Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR). Matriklar.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Fjärde omarbetade upplagan, Stockholm, 1988.
Lundahl, Gunilla (red): Kvinnor som banade väg - porträtt av arkitekter. Statens råd för byggnadsforskning 1992:26. Stockholm, 1992.
Material i Arkitekturmuseets arkiv.
'Musikmuseet i Kronobageriet' i Svenska Museer 3/1979.
Svensk

Administrativ notat
Svensk