Arnesen, Jenny (1868 - 1958)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 13:02:27
12.01.2019 01:23:44
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/4fc83594-37f5-4cf0-ad43-b682983a25b7 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Arnesen, Jenny
Bokmål

Fornavn
Jenny
Bokmål

Etternavn
Arnesen
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Fødsel
1868

-Tidspunkt
1868
Død
1958

-Tidspunkt
1958
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født 29.05.1868 i Halden (Fredrikshald), død 21.06.1958 i Oslo. Drev fotografforretning under navnene "Fotograf Jenny Arnesen & Co." og "Frøknene Arnesen & Young" fra 1900, da hun overtok "Bay & Eckhoff"s atelier på Nymoen i april. I januar 1903 flyttet hun til Klokkerbakken. Firmaet ble overtatt av Marie Larsen i 1916, og Jenny Arnesen ble ansatt som fotograf på Norsk Folkemuseum på Bygdøy 01.11.1917. Hun gikk av med pensjon 30.04.1936.

Virkested:
1900-1903: Kongsberg, Nymoen
1903-1916: Kongsberg, Klokkerbakken
1917-1936: Oslo, Norsk Folkemuseum

Bokmål

Relatert til
-Annen aktør
Bokmål

Referanse
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer. 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Laagendalsposten 22.09.1989 og 15.10.1991
Upublisert materiale i Preus museum (2012), (2013), (2014)
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål