Autin, Ed

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
29.07.2015 13:36:13
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/4fbbc61a-3dc1-46e2-862b-29f8360e3b00 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Autin, Ed
Bokmål

Fornavn
Ed
Bokmål

Etternavn
Autin
Bokmål

Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Virkested:
Place de la Comedie no 14

Bokmål

Referanse
Kilder:
Skjema Gamle Bergen Museum 06.11.1997
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål