Armand, Eilif (1921 - 1993)

Scenekunst (Oslo Museum)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Oslo Museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Vegard Skuseth, Oslo museum
Sist lagret
08.05.2017 15:20:05
12.01.2019 04:11:15
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/4fa09ac5-8324-4b75-aa68-2ae8eb994c9a | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Armand, Eilif
Bokmål

Fornavn
Eilif
Bokmål

Etternavn
Armand
Bokmål

Annet navn
Andreassen, Eilif Armand egentlig navn

-Navn
Andreassen, Eilif Armand
Bokmål

-Spesifisert
egentlig navn
Bokmål

Fødsel
1921

-Tidspunkt
1921
Død
1993

-Tidspunkt
1993
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Finsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Yrke
litteraturkritiker

-Yrkesspecifikasjon
litteraturkritiker
Bokmål

skuespiller

-Yrkesspecifikasjon
skuespiller
Bokmål