Erikson, Oscar (1845 - 1887) [sv]

Erikson, Oscar (svensk)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Arkitektur- och designcentrum (Museum) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
09.01.2015 20:32:17
12.01.2019 00:18:32
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/4f7e706c-9e24-45ce-9616-857bd5165143 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Erikson, Oscar
Svensk

Fornavn
Oscar
Svensk

Etternavn
Erikson
Svensk

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
23.12.1845 Kopparbergs län

-Tidspunkt
23.12.1845
-Stedreferanse
Kopparbergs län

--Sted (tekst)
Kopparbergs län
Svensk
Død
-Tidspunkt
21.02.1887
-Stedreferanse
--Sted
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Finsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Biografi

Utbildning: FrKA 1864-1873, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.

Verksamhet: Egen verksamhet i Stockholm.
Arkitekt i Överintendentsämbetet 1873.

Medlemskap: KK, Konstnärsklubben.

Verk ett urval:
Västergötland Mellby kyrka, 1879-1980.
Södermanland, Muskö kyrka, 1877. Senare ombyggd.
Flera andra kyrkor (nybyggnader och restaureringar).
Davidsonska husen, Norrmalmstorg, Hamngatan 1A, 1B, 3A, Stockholm,1878-1881 (rivet).
Dardelska huset, Arsenalsg 1, Nybrokajen 17 och 19, Blasieholmen, Stockholm 1879-1881.
Thulehusen, Strandv 23-27, Stockholm 1881-1883.
Hirschska huset, Norrmalmstorg 2, Stockholm 1884-1886.
Kv Kungsbacken, Holländarg 27-29, Tegnérg 26-30, Drottninggatan 108-110, Stockholm 1882-1886, m fl byggnader i Stockholm.
Blindinstitutet vid Tomteboda, Solna 1886-1888.
Huvudbyggnad Thamstorp, Västergötland.

Svensk

Referanse
Kruse, John: Svenskt porträttgalleri, band 20. Arkitekter, bildhuggare, målare, tecknare, grafiker, mönsterritare och konstindustrialister, med biografiska uppgifter. Stockholm, 1901. Sid 46.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Tredje omarbetade upplagan, Stockholm, 1977.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Bankbyggande i Sverige. Stockholm, 1981.
Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. uo, 1952.
Hesselman, Georg: Från skråhantverk till byggnadsindustri. Om husbyggen i Stockholm 1840 - 1940. Stockholm, 1945.
Hall, Thomas (red): Stenstadens arkitekter - Sju studier över arkitekternas verksamhet och betydelse vid utbyggnaden av Stockholms innerstad 1850 - 1930. Stockholm, 1981.
Bergquist, Göran och Malmquist, Sune: Malmarna. En byggnadshistorisk undersökning utförd på uppdrag av Stockholms stads byggnadsnämnd. Del 1 och 2. Stockholm, 1969.
Malmström, Krister: Kyrkornas arkitekter - Förteckning över kyrkoarkitekter verksamma inom svenska kyrkan 1860 - 1930. Stockholm, 1991.
Svensk

Administrativ notat
Svensk