Hilfling-Rasmussen, Jens Carl Frederik (1869 - 1941)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 13:02:02
12.01.2019 01:36:27
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/4f528f11-4391-4eb6-ae6a-f448c723a8fe | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Hilfling-Rasmussen, Jens Carl Frederik
Bokmål

Fornavn
Jens Carl Frederik
Bokmål

Etternavn
Hilfling-Rasmussen
Bokmål

Alternative navn
Rasmussen, Jens Carl Frederik Hilfling
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1869

-Tidspunkt
1869
Død
1941

-Tidspunkt
1941
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født 14.10.1869 på Fyen, død 27.12.1941. Sønn av fotograf Jens Rasmussen (ca. 1841-), begynte som læregutt hos faren i Assens. Kom til København i 1893, bestyrte forskjellige forretninger der og begynte egen forretning ca.1894. Giftet seg samme år. 5.6.1896 kom han til Christiania som operatør hos Borgen og overtok i 1898 Axel Leverins firma, averterte i 1899 at han leverte avtrykk av Leverins plater. Han hadde enerett på fotografering av begivenhetene i 1905 på nært hold, som f.eks. Kong Haakons ankomst, og var med på Kroningsferden i 1906 som fotograf. Drev også kunstforlag. Fra 1907 var han en tid sammen med Ernest Rude i firmaet "Rude & Hilfling", men overlot dette i 1910 til Rude og reiste til Trondheim. Her startet han atelier i Søndre Gade og var lærer ved fotografskolen ved Trondhjems Fagskole. Diverse medaljer i gull og sølv. Ble i 1934 æresmedlem av Nordenfjeldske Fotografers Kreds, som han var en av stifterne av og i 1937 æresmedlem av Norges Fotografforbund. Firmaet ble i 1943 overtatt av sønnen Skjold, som senere gikk i kompaniskap med Thor Melhuus og dannet A/S. Melhuus gikk ut av firmaet etter kort tid, og det opphørte før 1968.

Negativarkivet etter J.C.F. Hilfling-Rasmussen og sønnen Skjold finnes hos NTNU Universitetsbiblioteket.

Virkesteder:
1910-1941: Trondheim; Søndre Gade
1896 ca-1910: Oslo; Stortingsgaden 14 (og 16)

Bokmål

Relatert til
-Annen aktør
Bokmål

Referanse
Kilde:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980.
Norsk fotografisk tidsskrift 18(1929) : 8, s.96 (60 år)
Norsk fotografisk tidsskrift 30(1941) : 2, s. 15-16 (nekrolog)
Erlandsen, Roger: Pas nu paa! Nu tar jeg fra Hullet! 2000
Larsen, Peter og Sigrid Lien: Norsk fotohistorie, 2007
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål