Hilfling-Rasmussen, Jens Carl Frederik (1869 - 1941)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 13:02:02
08.12.2018 01:32:27
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/4f528f11-4391-4eb6-ae6a-f448c723a8fe | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Hilfling-Rasmussen, Jens Carl Frederik
Bokmål

Fornavn
Jens Carl Frederik
Bokmål

Etternavn
Hilfling-Rasmussen
Bokmål

Alternative navn
Rasmussen, Jens Carl Frederik Hilfling
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1869

-Tidspunkt
1869
Død
1941

-Tidspunkt
1941
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Finsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født 14.10.1869 på Fyen, død 27.12.1941. Sønn av fotograf Jens Rasmussen (ca. 1841-), begynte som læregutt hos faren i Assens. Kom til København i 1893, bestyrte forskjellige forretninger der og begynte egen forretning ca.1894. Giftet seg samme år. 5.6.1896 kom han til Christiania som operatør hos Borgen og overtok i 1898 Axel Leverins firma, averterte i 1899 at han leverte avtrykk av Leverins plater. Han hadde enerett på fotografering av begivenhetene i 1905 på nært hold, som f.eks. Kong Haakons ankomst, og var med på Kroningsferden i 1906 som fotograf. Drev også kunstforlag. Fra 1907 var han en tid sammen med Ernest Rude i firmaet "Rude & Hilfling", men overlot dette i 1910 til Rude og reiste til Trondheim. Her startet han atelier i Søndre Gade og var lærer ved fotografskolen ved Trondhjems Fagskole. Diverse medaljer i gull og sølv. Ble i 1934 æresmedlem av Nordenfjeldske Fotografers Kreds, som han var en av stifterne av og i 1937 æresmedlem av Norges Fotografforbund. Firmaet ble i 1943 overtatt av sønnen Skjold, som senere gikk i kompaniskap med Thor Melhuus og dannet A/S. Melhuus gikk ut av firmaet etter kort tid, og det opphørte før 1968.

Negativarkivet etter J.C.F. Hilfling-Rasmussen og sønnen Skjold finnes hos NTNU Universitetsbiblioteket.

Virkesteder:
1910-1941: Trondheim; Søndre Gade
1896 ca-1910: Oslo; Stortingsgaden 14 (og 16)

Bokmål

Relatert til
-Annen aktør
Bokmål

Referanse
Kilde:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980.
Norsk fotografisk tidsskrift 18(1929) : 8, s.96 (60 år)
Norsk fotografisk tidsskrift 30(1941) : 2, s. 15-16 (nekrolog)
Erlandsen, Roger: Pas nu paa! Nu tar jeg fra Hullet! 2000
Larsen, Peter og Sigrid Lien: Norsk fotohistorie, 2007
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål