Hilfling-Rasmussen, Jens Carl Frederik (1869 - 1941) [no]

Hilfling-Rasmussen, Jens Carl Frederik (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
January 24, 2017 1:02:02 PM CET
January 12, 2019 1:36:27 AM CET
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/4f528f11-4391-4eb6-ae6a-f448c723a8fe | RDF/XML | JSON-LD
Name
Hilfling-Rasmussen, Jens Carl Frederik
Norwegian bokmål

First name
Jens Carl Frederik
Norwegian bokmål

Last name
Hilfling-Rasmussen
Norwegian bokmål

Alternative name
Rasmussen, Jens Carl Frederik Hilfling
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

lokalhistoriewiki.no

Birth
1869

-Time
1869
Death
1941

-Time
1941
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Født 14.10.1869 på Fyen, død 27.12.1941. Sønn av fotograf Jens Rasmussen (ca. 1841-), begynte som læregutt hos faren i Assens. Kom til København i 1893, bestyrte forskjellige forretninger der og begynte egen forretning ca.1894. Giftet seg samme år. 5.6.1896 kom han til Christiania som operatør hos Borgen og overtok i 1898 Axel Leverins firma, averterte i 1899 at han leverte avtrykk av Leverins plater. Han hadde enerett på fotografering av begivenhetene i 1905 på nært hold, som f.eks. Kong Haakons ankomst, og var med på Kroningsferden i 1906 som fotograf. Drev også kunstforlag. Fra 1907 var han en tid sammen med Ernest Rude i firmaet "Rude & Hilfling", men overlot dette i 1910 til Rude og reiste til Trondheim. Her startet han atelier i Søndre Gade og var lærer ved fotografskolen ved Trondhjems Fagskole. Diverse medaljer i gull og sølv. Ble i 1934 æresmedlem av Nordenfjeldske Fotografers Kreds, som han var en av stifterne av og i 1937 æresmedlem av Norges Fotografforbund. Firmaet ble i 1943 overtatt av sønnen Skjold, som senere gikk i kompaniskap med Thor Melhuus og dannet A/S. Melhuus gikk ut av firmaet etter kort tid, og det opphørte før 1968.

Negativarkivet etter J.C.F. Hilfling-Rasmussen og sønnen Skjold finnes hos NTNU Universitetsbiblioteket.

Virkesteder:
1910-1941: Trondheim; Søndre Gade
1896 ca-1910: Oslo; Stortingsgaden 14 (og 16)

Norwegian bokmål

-Other actor
Norwegian bokmål

Reference
Kilde:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980.
Norsk fotografisk tidsskrift 18(1929) : 8, s.96 (60 år)
Norsk fotografisk tidsskrift 30(1941) : 2, s. 15-16 (nekrolog)
Erlandsen, Roger: Pas nu paa! Nu tar jeg fra Hullet! 2000
Larsen, Peter og Sigrid Lien: Norsk fotohistorie, 2007
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål