Administrativ indelning, Estland (GeoNames) [sv]

Administrativ indelning, Estland (GeoNames) (svensk), Administrative Division, Estonia (GeoNames) (engelsk)

Datasett
Under produksjon
Status
21.09.2017 08:50:24
Innholdet oppdatert

URI
http://kulturnav.org/4f500894-254c-432f-bbff-73743de889d9
Last ned
Logg inn/registrer for at laste ned datasettets data
Navn
Administrativ indelning, Estland (GeoNames)
Svensk

Administrative Division, Estonia (GeoNames)
Engelsk

Primært språk
Bokmål

Nynorsk

Svensk

Engelsk

Fransk


Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Innholdsstruktur
Bokmål

Svensk

Innholdet oppdatert
21.09.2017 08:50:24
Uuid
4f500894-254c-432f-bbff-73743de889d9
ACL (rettigheter)
4f500894-254c-432f-bbff-73743de889d9_SHARED
Status Lagred av Tidpunkt
Under produksjon Ulf Bodin (KulturIT AS) 22.09.2017 08:12:00

Status


Engelsk

Estnisk

Totalt antall poster
4911


Antall poster med linkede data (Digitalt Museum)
0
Totalt antall linker fra Digitalt Museum
0

Anvends av (abonnement)
Deles i mapper

Administratør
Redaktør
Granskere
Opprettet av
Opprettet
15.09.2017 16:30:09
Sist lagret
22.09.2017 08:12:00
Statusendring
Status Lagred av Tidpunkt
Under produksjon Ulf Bodin (KulturIT AS) 22.09.2017 08:12:00
Administratør
Redaktør

Granskere