Life role
Dataset owner
Estonian Photographic Heritage Society owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
07/09/2017 06:32:42
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/4e931533-9926-41a4-9869-0285a9b2af3a | RDF/XML | JSON-LD
Name
Grenzstein, Adolf
Estonian

First name
Adolf
Estonian

Last name
Grenzstein
Estonian

Other name
Ado Nimeteisendi allikas:Liibek 2010, lk 138

-Name
Ado
Estonian

-Source
Nimeteisendi allikas:Liibek 2010, lk 138
Estonian
Life role
Photographer 1893 1894?
Liibek 2010, lk 137

-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

-Timespan
1893 1894?

--Earliest time
1893
--Latest time
1894?
-Source
Liibek 2010, lk 137
Estonian

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Occupation
"Oleviku" toimetaja

-Description
"Oleviku" toimetaja
Estonian

Activity
Töötas fotostuudios
1893- fotograafia ja tsinkograafia töökoda
Liibek 2010, lk 138

-Type of activity
Töötas fotostuudios
Estonian

-Description
1893- fotograafia ja tsinkograafia töökoda
Estonian

-Source
Liibek 2010, lk 138
Estonian
Residence
Viljandimaa Tartu, Lai tänav 1, (Toomemägi)
Liibek 2010, lk 137,138

-Description
Viljandimaa Tartu, Lai tänav 1, (Toomemägi)
Estonian

-Source
Liibek 2010, lk 137,138
Estonian
Note
1893 luba Tartus pildistamiseks 4.08.1901.a. luba oma foto- ja tsinkograafia töökoja üleandmiseks Gustav Tõnise poeg Grenzstein´ile.
Estonian

Reference
Kaljula Teder, "Eesti fotograafia teerajajaid". Eesti Raamat, Tallinn, 1972.
Estonian

Tõnis Liibek, Fotograafiakultuur Eestis 1839-1895. Doktoritöö. Tallinna Ülikool, Kunstide Instituut, 2010
Estonian