Walderhaug, Arne (? - ?)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 12:58:32
12.01.2019 01:58:57
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/4e39f177-8945-4846-8cf8-271da91af33d | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Walderhaug, Arne
Bokmål

Fornavn
Arne
Bokmål

Etternavn
Walderhaug
Bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
?

-Tidspunkt
?
Død
?

-Tidspunkt
?
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Walderhaug er utdannet fotograf ved School of Photography, West Surrey College of Art and Design, Guildford, England på første halvdel av 1970-tallet. Han ble i 1978 tildelt Statens reise- og studiestipend.

Bokmål

Referanse
Kilder:

Fotografi 6(1973) : 5, s. 10-11
Fotografi 11(1978) : 6, s. 13
Fotografi 11(1978) : 10, s. 39-45
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål