Serietillverkade båtar - Motivämnesord (Statens maritima museer) [sv]

Serietillverkade båtar - Motivämnesord (Statens maritima museer) (svensk)

Mappetype
Abonnemangsmappe
I drift
Status
19.11.2015 13:04:32
Innholdet oppdatert

URI
Må bli publisert, før URI er tilgjengelig
1 til 20 av 65 treff.
Navn
Serietillverkade båtar - Motivämnesord
Svensk

Datasett
Bokmål

Svensk

Engelsk

Innholdet oppdatert
19.11.2015 13:04:32
Mappetype
Uuid
4d656ba0-0715-4a59-93a6-d503b8429493
ACL (rettigheter)
4d656ba0-0715-4a59-93a6-d503b8429493_SHARED
Status
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Ekstern systemliste
Bokmål


Totalt antall poster
65

Antall poster per type

Antall poster med linkede data (Digitalt Museum)
0
Totalt antall linker fra Digitalt Museum
0

Anvends av (abonnement)
Deles i mapper

Redaktør
Granskere
Opprettet
23.04.2015 17:01:14
Sist lagret
24.04.2015 07:35:52
Tidligere lagret