Trålere

Trålare (svensk), Trawler (engelsk)

Beskrivelse
Any of various vessels engaged in shoreline fishing with trawl nets. [en]
Overordnet term
Ansvarlig forvalter
Statens maritima museer (Myndighet) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
registrator@maritima.se [sv]
dataskyddsombud@maritima.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
01.06.2015 10:58:50
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/4c2d9c74-bd4d-45ec-a5b2-9e5407d4bc7f | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Trålere
Bokmål

Trålare
Svensk

Trawler
Engelsk

Beskrivelse
Any of various vessels engaged in shoreline fishing with trawl nets.
Engelsk

Kategori
Bokmål

Typ
Svensk

Engelsk

-Linktekst
Getty Research Institute, Art & Architecture Thesaurus (AAT)
Engelsk