Trålere

Trålare (svensk), Trawler (engelsk)

Beskrivelse
Any of various vessels engaged in shoreline fishing with trawl nets. [en]
Overordnet term
Ansvarlig forvalter
Kontaktinformasjon
registrator@maritima.se [sv]
dataskyddsombud@maritima.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
01.06.2015 10:58:50
12.01.2019 04:20:24
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/4c2d9c74-bd4d-45ec-a5b2-9e5407d4bc7f | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Trålere
Bokmål

Trålare
Svensk

Trawler
Engelsk

Beskrivelse
Any of various vessels engaged in shoreline fishing with trawl nets.
Engelsk

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Kategori
Bokmål

Typ
Svensk

Engelsk

Overordnet term
Bokmål
Bokmål
Bokmål
                    Fiskefartøy (Type)
Bokmål
                         fiskefartøy etter funksjon (Hjelp term)
Bokmål
                              Fiskefartøy for notfiske (Type)
Bokmål

-Linktekst
Getty Research Institute, Art & Architecture Thesaurus (AAT)
Engelsk