Porselen

porcelain (material) (engelsk)

Sist lagret
12.12.2017 14:59:00
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/4bcef055-709e-42fa-acd2-e246c0f33a6d | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Porselen
Bokmål

porcelain (material)
Engelsk

Webbreferanse
Endringsnotat

Oversettelse av term til engelsk, exactMatch og kildehenvisning innført av Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, 17.02.2014 gjennom en importfil.

Bokmål