Thu, Rasmus Pederson (1864 - 1946)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 12:59:01
12.01.2019 01:57:00
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/4b984757-3ff8-4d68-95ca-11f5ddd01b3e | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Thu, Rasmus Pederson
Bokmål

Fornavn
Rasmus Pederson
Bokmål

Etternavn
Thu
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1864

-Tidspunkt
1864
Død
1946

-Tidspunkt
1946
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Finsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født i Klepp på Jæren. Regnet seg som norsk-amerikaner. Fotograferte både i Norge og i USA. Tok bilder på Jæren av bønder, familier, deres bygninger og livet på gårdene, og drog så over til USA (på billigste måte, dette var i''Linjekrigens tid"). Her oppsøkte han deres slektninger som kjøpte bildene fra hjemstedene. Så gjentok han den samme prosessen, fotograferte deres hjem etc. drog tilbake igjen og solgte bildene til slekten i Norge. Denne skytteltrafikken gjentok han med få års mellomrom i 1898, 1900, 1904 og senere, og han skal ha krysset Atlanteren ca. 30 ganger på denne måten. I 1926 etablerte han seg i Skudeneshavn. Dette firmaet ble i 1938 overtatt av Karl Stava. Endel av Thus panoramanegativer fra Norge befinner seg på Sjøfartsmuseet i Stavanger.

Virkested:
1890-1900: Stavanger
1898 -1938: USA
1890-1900: Jæren
1926 -1938: Skudeneshavn

Bokmål

Referanse
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Jærbladet 14.10.1988
Risa, Lisabet: Bilete frå Hå, 1990
Med amerikakufferten full av bilete? Stavanger Aftenblad. 30.12.2000
Risa, Lisabet: Rasmus Pedersen Thu, reisefotografen, friluftsfotografen og atelierfotografen. I: Svart-hvit, kulturhistorisk tidsskrift (2001) : 1/2.
Risa, Lisabet: Fotograf R.P. Thu (1864-1946), reisefotograf, friluftsfotograf og atelierfotograf. Nettutstilling: http://www.arkivverket.no/arkivverket/Arkivverket/Stavanger/Nettutstillingar/Fotograf-R.-P.-Thu-1864-1946
Upublisert materiale i Preus museum (2010)
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål