Andrews, Julie (1935 - )

Scenekunst (Oslo Museum)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Oslo Museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
Vegard Skuseth, Oslo museum
Sist lagret
08.05.2017 15:20:05
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/4ae13b09-ce7e-4eea-9d8d-c53fdc41e68e | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Andrews, Julie
Bokmål

Fornavn
Julie
Bokmål

Etternavn
Andrews
Bokmål

Fødsel
1935

-Tidspunkt
1935
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Finsk

-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Finsk

Kjønn
Bokmål

Svensk

Engelsk

Estnisk

Yrke
sangerinne

-Yrkesspecifikasjon
sangerinne
Bokmål

skuespillerinne

-Yrkesspecifikasjon
skuespillerinne
Bokmål