Moa, Sigvald (1879 - 1938) [no]

Moa, Sigvald (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 12:59:37
15/06/2019 01:43:13
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/4aa5ffa2-6c05-4653-ab37-35bc8f99db00 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Moa, Sigvald
Norwegian bokmål

First name
Sigvald
Norwegian bokmål

Last name
Moa
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

lokalhistoriewiki.no

Birth
1879

-Time
1879
Death
1938

-Time
1938
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Født i Aalesund, død 02.08.1938. Hadde sin læretid som fotograf omkring århundreskiftet hos Enok O. Simonnæs. Fotograferte bl. a. på Svalbard og Island. Var en ivrig tindebestiger. Moa har drevet en utstrakt reprofotografering fra Aalesund på 1800-tallet. I forbindelse med utgivelsen av Kr.Bugges "Aalesunds historie" (1923) har Moa vært engasjert til å avfotografere innsamlede bilder. De senere årene før sin død trakk han seg tilbake fra yrket på grunn av dårlig syn. Atelieret hans brente 2.1.1919.

Sigvald Moa sitt arkiv kom inn som gave til Aalesunds Museum i 1940. Arkivet inneholder nesten 25.000 glassplater. Disse er registrert og digitalisert under nr AM-95002 i av FylkesFOTOarkivet i Møre og Romsdal og "DIS-gjengen". Alle bildene lagt på nett i 2010.

Virkested:
1902 ca-1919 ca: Svalbard
1905 ca-1924 ca: Ålesund , 1501

Norwegian bokmål

Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Skorgevik, Kjell: Fotografer i Ålesund i glassplatenes tid, 1985
Sunnmørsposten 24.12.1981 og 06.11.1982
FylkesFOTOarkivet i Møre og Romsdal. Eldre fotografer i Møre og Romsdal. [Database]. 2009
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål