Moa, Sigvald (1879 - 1938)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 12:59:37
12.01.2019 01:46:48
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/4aa5ffa2-6c05-4653-ab37-35bc8f99db00 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Moa, Sigvald
Bokmål

Fornavn
Sigvald
Bokmål

Etternavn
Moa
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1879

-Tidspunkt
1879
Død
1938

-Tidspunkt
1938
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født i Aalesund, død 02.08.1938. Hadde sin læretid som fotograf omkring århundreskiftet hos Enok O. Simonnæs. Fotograferte bl. a. på Svalbard og Island. Var en ivrig tindebestiger. Moa har drevet en utstrakt reprofotografering fra Aalesund på 1800-tallet. I forbindelse med utgivelsen av Kr.Bugges "Aalesunds historie" (1923) har Moa vært engasjert til å avfotografere innsamlede bilder. De senere årene før sin død trakk han seg tilbake fra yrket på grunn av dårlig syn. Atelieret hans brente 2.1.1919.

Sigvald Moa sitt arkiv kom inn som gave til Aalesunds Museum i 1940. Arkivet inneholder nesten 25.000 glassplater. Disse er registrert og digitalisert under nr AM-95002 i av FylkesFOTOarkivet i Møre og Romsdal og "DIS-gjengen". Alle bildene lagt på nett i 2010.

Virkested:
1902 ca-1919 ca: Svalbard
1905 ca-1924 ca: Ålesund , 1501

Bokmål

Referanse
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Skorgevik, Kjell: Fotografer i Ålesund i glassplatenes tid, 1985
Sunnmørsposten 24.12.1981 og 06.11.1982
FylkesFOTOarkivet i Møre og Romsdal. Eldre fotografer i Møre og Romsdal. [Database]. 2009
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål