Holmgren, Herman (1842 - 1914) [sv]

Holmgren, Herman (svensk)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Arkitektur- och designcentrum (Museum) [sv] forvalter informasjonen på denne siden
Kontaktinformasjon
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
09.01.2015 20:32:20
16.03.2019 22:54:16
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/4a1743bc-7e90-4b95-8db9-9639dfeca992 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Holmgren, Herman
Svensk

Fornavn
Herman
Svensk

Etternavn
Holmgren
Svensk

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
31.03.1842 Östad

-Tidspunkt
31.03.1842
-Stedreferanse
Östad

--Sted (tekst)
Östad
Svensk
Død
-Tidspunkt
24.05.1914
-Stedreferanse
--Sted
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Finsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Biografi

Utbildning: TES 1861, Tekniska Elementarskolan i Borås.
FrKA 1863-1871, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.

Verksamhet: Arkitekt i Överintendentsämbetet 1871, intendent för kronans hus i Stockholm 1897-1907.

Tävlingar: Uppsala universitetshus 1887, 1:a pris.Resor: Tyskland, Frankrike och Italien 1871-1874.

Medlemskap: FrKA 1887, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.
KK 1875, Konstnärsklubben.
SvKF 1890, Svenska Konstnärernas Förening.
STF 1888-1908, Svenska Teknologföreningen.

Verk ett urval:
Universitetshuset, Uppsala 1878-1887.
Skolhus, kv Tigern, Östra Ågatan, Uppsala 1879 (ombyggt 1936-1938 av V Holmgren).
Bostads- och affärshus samt magasins- och kontorsbyggnad, kv Rådhuset 4, St Persgatan, Uppsala 1881.
Mineralogiska, farmaceutiska institutionerna Kungstensgatan 49 - Teknologgatan, Stockholm 1896-1898 (tillsammans med F G A Dahl)
Sundsvalls enskilda bank, Vängåvan - Kyrkogatan 15 - Bankgatan, Sundsvall 1883-1886.
Länsresidenset, Jönköping 1883 (omarbetning av ritningar av J F Åbom 1876).
Landsstatshus, Falun.
Landsstatshus, Luleå.
Dövstumskolor Härnösand, Gävle 1894-1897, Växjö.
Dalarna, Stjernsunds kyrka, Husby sn, 1885–1887.
Småland, Furuby kyrka, 1886–1888.
Bohuslän, Hede kyrka, 1887.
Västergötland, Kymbo kyrka, 1898–1899.
Östgöta Hypoteksförening, kv Ambrosia 3, 1884.

Svensk

Referanse
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 73.
Kruse, John: Svenskt porträttgalleri, band 20. Arkitekter, bildhuggare, målare, tecknare, grafiker, mönsterritare och konstindustrialister, med biografiska uppgifter. Stockholm, 1901. Sid 75.
Thomas Heinemann, Thomas (red): Universitetshuset i Uppsala 1887-1987. Uppsala 1987.
Ehn, Ola m fl: Stadsbildens framtid. Om konstnärligt och historiskt värdefull bebyggelse i Uppsala. Uppsala, Stockholm och Göteborg, 1964.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Bankbyggande i Sverige. Stockholm, 1981.
Teknisk tidskrift - afdelning för byggnadskonst, år 1886 sid 121, Uppsala universitetshus; ibid år 1887 plansch 6, Bankbyggnad, Sundsvall.
Teknisk tidskrift - afdelning för byggnadskonst 1890 häfte 1, Kungliga Akademien för de Fria Konsterna. Tävling.
H8D 1902:448.
Teknisk tidskrift - Arkitektur, år 1914 sid 78, dödsruna.
Lambert, Lars, red: Uppsalas arkitekter och arkitekternas Uppsala. Från domkyrkan till Ångströmslaboratoriet. Uppsala 2002.
Enkät med uppgifter om arkitekter och byggmästare i Kalmar och Linköping, del av Kulturhistorisk bebyggelse, förstudie till kunskapsunderlag för mätbarhet av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Genomförd av Atrio Arkitekter i Kalmar AB.
Svensk

Administrativ notat
Svensk