Beskrivelse
4DE NOVEMBER
ex britisk TASMANIA
Nasjon: Norsk
Type: Bark
Byggeår: 1841
Byggested: Sunderland, England
Skipstype
Ansvarlig forvalter
Norsk Maritimt Museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
09.10.2018 09:06:19
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/49969541-8268-4239-b42c-07a3e9fc4300 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
4DE NOVEMBER
Bokmål

Annet navn
TASMANIA britisk

-Navn
TASMANIA
Bokmål

-Spesifisert
britisk
Bokmål

Beskrivelse
4DE NOVEMBER
ex britisk TASMANIA
Nasjon: Norsk
Type: Bark
Byggeår: 1841
Byggested: Sunderland, England
Bokmål

Teknisk beskrivelse
Materiale: Tre
Tonnasje:
274 cl
Bokmål

Skipstype
Bokmål

Svensk


Historikk

Hjemsted: Skien /Sem / Tønsberg 1876 / Vallø, Tønsberg / Kristiania
Farter: Emigrantskip
Skipsfører: T. Asker
Eier: G. C. Hansen 1876 / Fr. Hauff
Andre opplysninger: Takst 1868 5.600 Spdl

Bokmål

Mål
Tonnasje: 274 commerce-lest

-Måltype
Bokmål

Svensk

-Verdi
274
-Enhet
Bokmål

Svensk

Bygget
1841 Sunderland, England
1841

-Tidsperiode
1841

--Tidligste tidspunkt
1841
-Datokommentar
1841
Bokmål

-Stedreferanse
Sunderland, England

--Sted (tekst)
Sunderland, England
Bokmål
Referanse
Malmstein-registeret
Bokmål

Administrativ notat
Informasjon konvertert fra Petter Malmsteins seilskipsregister 28.10.2016.
Bokmål