Sist lagret
09.01.2015 13:23:14
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/498753d8-2147-4c0a-be47-9202be16c2bb | RDF/XML | JSON-LD
Betegnelse
Beitstad
Bokmål

Kode
1727