Life role
Dataset owner
Estonian Photographic Heritage Society owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
07/09/2017 06:33:39
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/48d8559d-dddd-49a1-b583-82d931823783 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Pöögelmann, Hans
Estonian

First name
Hans
Estonian

Last name
Pöögelmann
Estonian

Life role
Photographer 1895 ?
Liibek 2010, lk 139

-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

-Timespan
1895 ?

--Earliest time
1895
--Latest time
?
-Source
Liibek 2010, lk 139
Estonian

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

isa - Gustav

Estonian

Occupation
-1895 talupoeg -1896 õpetaja Vana-Põltsamaal Vitsjärve Vallakoolis
Liibek 2010, lk 139

-Description
-1895 talupoeg -1896 õpetaja Vana-Põltsamaal Vitsjärve Vallakoolis
Estonian

-Source
Liibek 2010, lk 139
Estonian
Activity
Töötas fotostuudios
1895-1900- Põltsamaa

-Type of activity
Töötas fotostuudios
Estonian

-Description
1895-1900- Põltsamaa
Estonian

Education
1888-1892 Aleksandri linnakool, Põltsamaa

-Description
1888-1892 Aleksandri linnakool, Põltsamaa
Estonian

Residence
-1888- Põltsamaa
Liibek 2010, lk 139

-Description
-1888- Põltsamaa
Estonian

-Source
Liibek 2010, lk 139
Estonian
Note
25.07.1895.a. sai loa nr.3833 fotoateljee avamiseks Vitsjärve külas Põltsamaa vallas.

(Märkuste viide: Liibek 2010, lk 139)
Estonian

Reference
Tõnis Liibek, Fotograafiakultuur Eestis 1839-1895. Doktoritöö. Tallinna Ülikool, Kunstide Instituut, 2010
Estonian