Aune, Peder Claresius ( - 1895)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 13:01:52
12.01.2019 01:23:53
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/48605132-2d03-4470-b2f6-7519850a269f | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Aune, Peder Claresius
Bokmål

Fornavn
Peder Claresius
Bokmål

Etternavn
Aune
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Fødsel

Død
1895

-Tidspunkt
1895
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Gift med Petronelle Struck, far av Karoline, Peder 0. og Struck A. I årene 1884-95 bestyrte han sammen med sine døtre Peder O. Aunes atelier Trondhjem.

Virkested:
1883-1895: Trondheim

Bokmål

Referanse
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål