Aune, Peder O. (1862 - 1931)

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 13:01:52
12.01.2019 01:23:54
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/452222e0-875e-49a3-a4fe-d0e76db1741d | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Aune, Peder O.
Bokmål

Fornavn
Peder O.
Bokmål

Mellomnavn
Olsen
Bokmål

Etternavn
Aune
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Wikipedia (via Wikidata)

Fødsel
1862

-Tidspunkt
1862
Død
1931

-Tidspunkt
1931
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født på godset Ree i Stjørdalen 13.02.1862. Død: 11.11.1931. Sønn av Peder Claresius A. og Petronelle Struck, g. m. Aagot Dahl (14.1.1878-5.3.1958). I lære fra 1878 hos den polskfødte fotografen Huczowski hjemme i Stjørdalen, hvor denne bodde hos hans foreldre. Var så en tid i Sverige. I 1883 startet han sammen med søsteren Karoline forretning i Nordre Gade 5, men flyttet kort etter til Kongensgd. 12. I 1884 reiste han til Amerika og overlot ledelsen av forretningen hjemme til faren og søstrene. Ca. 1886 startet han forretning i Portland, Oregon og averterte i flere år også med både Trondhjem og Portland, Oregon på kartongene. I 1895 overlot han denne forretningen til broren Struck, som tidligere var opptatt i firmaet, og drog til Trondhjem, hvor han igjen selv overtok ledelsen av atelieret. Hadde forskjellige adresser opp igjennom årene, men drev tilslutt forretningen i Kongensgd. 3 fra 1923 til sin død i 1931. Enken fortsatte firmaet til 1932, da det opphørte. Han fotograferte alt i forbindelse med kroningen i 1906 og andre store begivenheter, og var en av Trondhjems ledende fotografer. Div. medaljer og diplomer på utstillinger i utlandet, bl. a. St.Louis, København 1888, Brüssel 1891 og Stockholm 1897. Var en av utstillerne på Bergensutstillingen i 1898, og den eneste utenbys fotografen på den første fotografutstillingen i Christiania i 1900.

Endel av hans negativsamling ble tatt vare på av hans enke, og ca. 20.000 filmer og plater ble forært Det kongelige norske videnskabers selskabs bibliotek (i dag NTNU Universitetsbiblioteket), men storparten av platesamlingen ble dessverre kjørt på sjøen.

Noen glassplater finnes hos NTNU Universitetsbiblioteket, mens ca. 35 000 portretter på nitratfilm er deponert hos Nasjonalbiblioteket i Rana.

Virkested:
1883-1884: Trondheim; Kongensgade 12.
1883-1913: Trondheim.
1888 ca-0000: Trondheim; Torvet.
1896-1923: Trondheim; O. Tryggvasonsgd. 14.
1883-1884: Trondheim ; Nordre Gade 5.
1923-1931: Trondheim; Kongensgade 3, Frimurerlogen.
1886 ca-1895: Portland, Oregon, USA.

Bokmål

Referanse
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Dahle, Røthe & Julien: Eksotiske Trøndelag, 1988
Røkke, Inger-Johanne Glasø: Trondhjems første fotografer, Trondhjemske samlinger, 1990
Norsk fotografisk tidsskrift 20(1931) : 9, s.109 (nekrolog)
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål