ADJUTOR

Beskrivelse
ADJUTOR
Nasjon: Norsk
Type: Skip
Skipstype
Ansvarlig forvalter
Norsk Maritimt Museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
23.11.2016 15:51:12
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/441f327e-c6f1-4a13-8d6b-45cf625635a1 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
ADJUTOR
Bokmål

Beskrivelse
ADJUTOR
Nasjon: Norsk
Type: Skip
Bokmål

Teknisk beskrivelse
Materiale: Tre
Tonnasje:
75 1/2 cl
Bokmål

Skipstype
Bokmål

Svensk

Engelsk

Historikk

Hjemsted:

Drammen

Farter:

S. America

Skipsfører:

A. Pettersen 1817

Bokmål

Mål
Tonnasje: 75 1/2 commerce-lest

-Måltype
Bokmål

Svensk

-Verdi
75 1/2
-Enhet
Bokmål

Svensk

Referanse
Malmstein-registeret
Bokmål

Administrativ notat
Informasjon konvertert fra Petter Malmsteins seilskipsregister 28.10.2016.
Bokmål