Skei Marinfisk (Selskap)

Beskrivelse
Selskap som driver oppdrett av torsk, disponerer (per 2010) fire lokaliteter i Leka i Nord-Trøndelag og tre lokaliteter i Bindalsfjorden i Nordland.
Forretningstype
Ansvarlig forvalter
Museene i Sør-Trøndelag AS (MIST) (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Sist lagret
28.10.2016 12:00:26
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/435678b9-762d-4604-bb64-032c144a30c8 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Skei Marinfisk
Bokmål

Beskrivelse
Selskap som driver oppdrett av torsk, disponerer (per 2010) fire lokaliteter i Leka i Nord-Trøndelag og tre lokaliteter i Bindalsfjorden i Nordland.
Bokmål

Etablering
-Tidspunkt
1997
-Stedreferanse
--Sted
Bokmål

Forretningstype
Bokmål

Svensk

Engelsk

Virksomhet
Matfiskoppdrett

-Type av virksomhet
Matfiskoppdrett
Bokmål

Referanse
Hans Ulrik Hammer (2010), «Havbruksnæringa i Nord-Trøndelag»
Bokmål