Bakken, Peder

Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
24.01.2017 12:59:13
12.01.2019 01:24:08
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/425df350-9660-4fd7-ae9a-452525154f22 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Bakken, Peder
Bokmål

Fornavn
Peder
Bokmål

Etternavn
Bakken
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Referanse
Kilder:
Norske fotosamlinger, 1989
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål