Petersson, Per Øyvind Runo (1931 - 2000)

Beskrivelse
Firmaet drives i dag (2018) av Per Peterssons datter Ingrid Elisabeth Petersson Nørstenæs.
Livsrolle
Ansvarlig forvalter
Preus museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden og ikke noen verk/objekter opprettet av aktøren
Sist lagret
14.02.2019 11:10:54
12.01.2019 01:49:43
Publisert
Status
Hjelp

URI
http://kulturnav.org/424f20ef-5530-4333-aaba-c8734600c7ee | RDF/XML | JSON-LD
Navn
Petersson, Per Øyvind Runo
Bokmål

Fornavn
Per Øyvind Runo
Bokmål

Etternavn
Petersson
Bokmål

Beskrivelse
Firmaet drives i dag (2018) av Per Peterssons datter Ingrid Elisabeth Petersson Nørstenæs.
Bokmål

lokalhistoriewiki.no

Fødsel
1931

-Tidspunkt
1931
Død
12.12.2000

-Tidspunkt
12.12.2000
Livsrolle
-Livsrolle
Bokmål

Svensk

Engelsk

Spansk

Estnisk

Finsk

Nederlandsk

Kjønn
Bokmål

Man
Svensk

Man
Engelsk

Estnisk

Nasjonalitet
Bokmål

Svensk


Biografi

Født 04.02.1931. Sønn av Per Gunnar P. og Lydia Trædal, gift med Inger Helene Bjerke (10.10.1940-). Etter å ha vært assistent noen år overtok han i 1960 etter Ragnvald Væring det firmaet som hans farfar Olaf V. hadde startet i 1868, og som denne hadde drevet sammen med Karl Teigen fra 1907-36 og deretter alene. Firmaet drives i dag (2014) av Per Peterssons datter Ingrid Elisabeth Petersson.

Virkested:
1960-0000: Oslo; Karl Johans gt. 2

Bokmål

Referanse
Historien O. Væring
Bokmål

Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Upublisert materiale i Preus museum (2014)
Bokmål

Webbreferanse
-Linktekst
Fotografregisteret
Bokmål
Endringsnotat

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Bokmål