ABRAHAMS OFFER

Beskrivelse
ABRAHAMS OFFER
Nasjon: Norsk
Endelig skjebne: Strandet, vrak 1710 ved Sogndal
Ansvarlig forvalter
Norsk Maritimt Museum (Museum) forvalter informasjonen på denne siden
Lisens
Ingen rettigheter reservert (CC0) gjelder informasjonen på denne siden
Sist lagret
23.11.2016 15:51:07
Publisert
Status

URI
http://kulturnav.org/4194e219-b831-4f31-94b4-3c0ec0ae02e6 | RDF/XML | JSON-LD
Navn
ABRAHAMS OFFER
Bokmål

Beskrivelse
ABRAHAMS OFFER
Nasjon: Norsk
Endelig skjebne: Strandet, vrak 1710 ved Sogndal
Bokmål

Teknisk beskrivelse
Materiale: Tre
Tonnasje:
154 cl
Bokmål

Historikk

Hjemsted:

Porsgrunn
Brevik - 1710

Skipsfører:

Hans Jacobsen -1708

Eier:

Inger Clausdatter & Anders Nielsen -1710

Bokmål

Mål
Tonnasje: 154 commerce-lest

-Måltype
Bokmål

Svensk

-Verdi
154
-Enhet
Bokmål

Svensk

Referanse
Malmstein-registeret
Bokmål

Administrativ notat
Informasjon konvertert fra Petter Malmsteins seilskipsregister 28.10.2016.
Bokmål